Joanna Kucharska-Cichoń

Twój przewodnik po świecie zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Quality Guide Joanna Kucharska Cichoń

Kim jestem?

GODZIN KONSULTACJI/ AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH

GODZIN SZKOLENIOWYCH

PRZESZKOLONYCH OSÓB

AUDITÓW IATF JAKO AUDYTOR III STRONY

WDROŻEŃ SYSTEMU WG ISO 9001, 14001, 45001

WDROŻEŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG IATF 16969

 Jestem konsultantem, trenerem, audytorem posiadającym szeroką wiedzę branżową, ale przede wszystkim praktykiem, który potrafi przekuć teorię w praktykę.

Z wykształcenia magister inżynier Technologii Chemicznej po Politechnice Wrocławskiej.

 Czy to mi wystarczyło? Nie, jako osoba lubiąca się rozwijać ukończyłam także studia licencjackie z zakresu Zarządzania oraz studia podyplomowe z Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej. Uzyskałam także uprawnienia audytora procesu VDA 6.3 na licencji VDA.

 Jednak zawsze wiedziałam, że wiedza teoretyczna to nie wszystko, najlepiej gdy idzie w parze z praktyką. Dlatego zaraz po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej rozpoczęłam pracę w Dziale Jakości w firmie produkującej wyroby dla branży motoryzacjnej. Z biegiem czasu rozwijałam swoje skrzydła w kolejnych firmach zdobywając doświadczenie nie tylko z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, ale także w pozostałych procesach wspierających właśnie ten system.

 Ukoronowaniem mojej pracy było zdobycie uprawnień audytora III strony wg IATF i rozpoczęcie współpracy z jednostką certyfikującą.

 Zawsze jednak największą przyjemność sprawiało mi dzielenie się wiedzą i własnym doświadczeniem z innymi, dlatego w 2011 roku rozpoczęłam pracę jako trener i konsultant, szkoląc, audytując i wdrażając systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w różnych organizacjach.


Szkolenia

...

Wdrożenia

Wdrożenie systemów zarządzania wymaga koordynacji wielu zadań i zespołów, ale przede wszystkim wymaga wiedzy praktycznej. Jestem osobą, która przede wszystkim słucha głosu organizacji i jej potrzeb – proponowane przeze mnie rozwiązania bazują na wykorzystaniu już istniejącej dokumentacji i określonym sposobie działania firmy. Wykorzystuję przy tym bogatą wiedzę i doświadczenie praktyczne zdobyte przez lata pracy, na podstawie którego jestem w stanie zaproponować różnorodne rozwiązania. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wdrożeniem systemu zarządzania:

 1. jakością wg ISO 9001
 2. jakością w branży motoryzacyjnej wg IATF 16949
 3. środowiskiem wg ISO 14001
 4. bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Serdecznie zapraszam do współpracy.

...

Konsultacje

Wdrożenie systemu zarządzania jakością, środowiskiem bądź bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi tylko połowę sukcesu organizacji, drugą połowę stanowi jego utrzymanie. Organizacja cały czas się rozwija i nie zawsze obecnie stosowane rozwiązania pozwalają w dalszym ciągu na skuteczne i efektywne zarządzanie procesami. Może warto w takim przypadku skonsultować się ze specjalistą, który nie tylko powie, jakie są wymagania, ale przede wszystkim przekaże i opracuje jak je spełnić w Państwa organizacji. Mogę pomóc zarówno Państwu jak i organizacji w zakresie:

 1. wymagań ISO 9001
 2. wymagań ISO 14001
 3. wymagań ISO 45001
 4. spełnienia specyficznych wymagań klientów branży motoryzacyjnej
 5. rozwiązywania problemów

i innych, o które warto zapytać.

...

Audity

Audity stanowią nieodzowny element oceny skuteczności i efektywności wdrażanego bądź już funkcjonującego systemu. Skuteczność auditu zależy między innymi od kompetencji auditorów wewnętrznych, ich zaangażowania i dostępności. Niejednokrotnie zapewnienie kompetentnych auditorów wewnętrznych jest kosztowne i wymaga poświęcenia czasu, na co wiele firm nie może sobie pozwolić z racji pełnienia także innych odpowiedzialności w organizacji. Może warto rozważyć przeprowadzenie auditów wewnętrznych przy udziale lub przez auditora z zewnątrz organizacji? Jeżeli byliby Państwo zainteresowani taką współpracą, jestem w stanie przeprowadzić dla Państwa:

 1. audity systemu na zgodność z wymaganiami ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001
 2. audity procesu wg VDA 6.3, CQI 12

Korzyści płynące z takiego rozwiązania to:

 1. Redukcja kosztów poprzez brak konieczności utrzymywania kompetencji wielu auditorów wewnętrznych
 2. Zapewnienie bezstronności i obiektywności auditu
 3. Merytoryczne przeprowadzenie auditu w oparciu o obowiązujące wymagania
 4. Weryfikacja procesów organizacji z punktu widzenia „świeżego oka” – możliwość ich doskonalenia i usprawnienia


Zapraszam do kontaktu

E-mail: joanna@qualityguide.pl

Telefon kontaktowy: +48 781 280 654

NIP: 8992519949

REGON: 365100150