WDROZENIA s

Podstawą funkcjonowania organizacji na rynku i pozyskiwania przez nią klientów jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością, środowiska czy bezpieczeństwa i higieną pracy. Jest to także jedno z kluczowych wymagań większości klientów.

Jeżeli chcieliby Państwo być konkurencyjni oraz skuteczni w poszukiwaniu nowych klientów, proponuję wdrożenie wspólnie z nami poniższych systemów:

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO 18001:2004

 • IATF 16949:2016, ISO/TS 16949

 • Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Wdrożenia prowadzone przez nas nie tylko zaowocują certyfikatem, ale także przyniosą wartość dodaną dla funkcjonowania organizacji. Wynika to z tego, że do każdej organizacji podchodzimy indywidualnie i staramy się dostosowywać takie rozwiązania, które będą dla niej najbardziej odpowiednie i będą jej pomagały a nie przeszkadzały.

Wdrożenie prowadzone jest w oparciu o następujące etapy:

 • Audyt wstępny - ma na celu zapoznanie się z organizacją i jej dotychczasowym funkcjonowaniem.

 • Szkolenia dla Najwyższego Kierownictwa oraz pracowników w celu zapoznania z wymaganiami normy i dokumentacją systemu zarządzania.

 • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością razem z klientem - zapewni to jej jak najlepsze dostosowanie do Państwa organizacji.

 • Wdrożenie systemu obejmujące konsultacje, podczas których będzie można przeanalizować napotkane problemy, zaproponować rozwiązania oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 • Szkolenie audytorów wewnętrznych i wspólnie z nimi przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

 • Zgłoszenie organizacji do jednostki certyfikującej.

Na każdym etapie tworzony jest raport postępów wdrożenia, aby mogli Państwo na bieżąco monitorować postępy.